• Vstup do snowboardového parku (snb parku) je na vlastní nebezpečí.
  • Snb park je určen pouze pro pokročilé jezdce na snowboardu a lyžích.
  • Provozovatel důrazně doporučuje používání ochranných prvků, a to zejména přilby, chrániče páteře a jiných speciálních chráničů.
  • Je zakázáno zdržovat se v prostoru nájezdů k překážkám, na samotných překážkách a na dopadech překážek.
  • Je zakázáno najíždět na překážky jinak než kolmo shora (přejíždění přes nájezdy, křižování dopadů překážek apod.
  • Je zakázáno používat jednu překážku více osobami najednou.
  • Dojde-li na překážce k pádu, je nutno ihned opustit prostor překážky, popřípadě upozornit ostatní jezdce na svou přítomnost (posunkem, zvukovým signálem apod.)
  • Snb park je zakázáno používat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
  • V případě, že dojde k úrazu, neprodleně poskytněte první pomoc a upozorněte obsluhu lyžařského vleku, která přivolá zdravotní službu.
  • Udržujte ve snowparku čistotu. Odpadky zahazujte do odpadkových košů.
  • V případě hrubých či opakovaných porušení pravidel snb parku či lyžařského areálu je provozovatel oprávněn odebrat návštěvníkovi permanentku či ho vykázat z lyžařského areálu.